OsoitePorkkanapolku 9
50100 Mikkeli
GSM:Tarja 050 566 9633
GSM:Jari 050 543 2172
Puhelin:015 177 237
Email:havia@suomi24.fi

Laadunhallinta

Porkkanapirtin laadunhallinta on jatkuvaa, jokapäiväistä ja siihen liittyy perusteiden pohdintaa ja työhön sitoutumista, laadunhallinnan suunnitelman laatimista ja laatukriteerien rakentamista, arviointia sekä toiminnan kehittämistä ja uudelleen arviointia. Laatukriteerit toimivat arvioinnin perustana. Porkkanapirtin laatujärjestelmä perustuu osittain ITE-menetelmään.

Porkkanapirtin laadunhallinnan toimintajärjestelmä koostuu auki kirjoitetuista prosesseista ja prosesseihin sisältyvistä palaute-, arviointi- ja itsearviointijärjestelmistä. Näitä järjestelmiä tarkastamme vuosisuunnitelman mukaisesti. Laatuvaatimukset ovat perusedellytys toiminnalle. Asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi toimintaa johdetaan, suunnitellaan, arvioidaan ja parannetaan koko ajan suunnitelmallisesti. Porkkanapirtissä toimimme oppivan organisaation, asiakassuhteen, hoito- ja kasvatussuhteen periaatteilla. Tavoitteenamme on lapsen / nuoren tarpeisiin vastaava hyvä hoito ja kasvatus.

Olemme osallistuneet lastensuojelun laatutyöskentelyyn laatuverkkohankkeessa ja työstäneet Laatukäsikirjan, jossa kuvaamme perhekotimme toimintaa, tavoitteita ja eri prosesseja hyvin tarkasti. Yhteistyötahoillamme on mahdollisuus tutustua Laatukäsikirjaamme.